Bezoekers

Voel je welkom en veilig.

We zijn in een pand van de familie Wahlbrinck op bezoek in de kantine en vragen u/jou de volgende zaken in acht te nemen:

Iedereen is welkom en we hebben respect voor elkaar.

Bezoekers zijn zelf verzekerd bij deelname aan activiteiten (oa WA).

NIET roken binnen en bij roken buiten: sigaretten goed doven.

Zoveel als mogelijk met fiets of te voet komen (overlast vermijden).

Help elkaar en sluit niemand uit. Pesten accepteert niemand.

Ouders/volwassenen letten zelf op hun kinderen als die meekomen.

Spreek de leiding één op één aan als je ergens mee zit, wat dan ook.

We wensen jullie veel gezelligheid en goede gesprekken.