Betrokkenen

Navolgende partijen helpen ‘De Loods’ met het organiseren ed en/of de bekostiging.

In jaar één proberen we de activiteiten voor deelnemers kosteloos te organiseren. Daarna gaan we een bijdrage vragen. Uiteraard zijn giften altijd welkom! Giften o.v.v. ‘Gift De Loods’ t.a.v. Kerkrentmeesters Hervormde gemeente NL77RABO0311751334.

Betrokkenen/sponsors/funding/adviezen/begeleiding:

Samenwerking met PKN en IZB

Én :

Hervormde gemeente Brakel

Brinck_Foodequipment

WarmteWaard

Baas Finance

Hier kan ook uw naam komen (voor sponsoring) geef of bel 06 48582348)

Aanzicht richting rivier de Waal. Elke wolk heeft een zilveren randje.